Paweł Matyszewski - Nawarstwienia

Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok