Rafał Jakubowicz

Urodzony w 1974 roku. Absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego oraz Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a także Wydziału Neofilologii (specjalność: hebraistyka) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, gdzie na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa prowadzi Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej.

Web: www.jakubowicz.art.pl

Wystawy w galerii: SP/PS, Pedagogika wstydu (2)

Dokumenty PDF: CV 


Rafał Jakubowicz
Rafał Jakubowicz
Rafał Jakubowicz
Pedagogika wstydu (2), widok wystawy, Galeria Le Guern, 2019Rafał Jakubowicz
Rafał Jakubowicz
SP/PS, 2010, neon, 4 × 1 m. ed. 3Rafał Jakubowicz
SP/PS, 2010, neon, 25 × 100 cm ed. 6