Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans

Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans
Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans
Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans
Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans
Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans
Distances – Aerial Spaces Between Mental Oceans

Stefania Batoeva, Tomasz Ciecierski, Tadeusz Rolke, Simone Rueß, Włodzimierz J. Zakrzewski, Julia Zborowska

Rzeczywistość konstruowana przez indywidualne spojrzenie jest wypadkową pragnienia i dystansu. Wystawa Distances - Aerial Spaces Between Mental Oceans eksploruje pojęcie odległości, które pojawia się w różnych kontekstach, nie tylko przestrzeni fizycznej, jak doświadczanej przez ciało, czy architektonicznej. Przestrzeń w architekturze i między architekturą oddycha „własnym powietrzem”, buduje ludziom kanały ruchu, organizuje sieć komunikacyjną, w innych miejscach zaś zamyka wiatr. Działający jak magnes dystans, ruch przyciągania i odpychania, weryfikuje nasze wyobrażenia o czymś, co jest daleko a co blisko, nadaje nam perspektywę i może wyrwać do innego spojrzenia na to, co dotychczas było dla nas ot zwykłym, martwym przedmiotem.

Wystawa ma charakter wielogłosu: prezentowane prace sześciorga artystów poruszają się po przestrzeniach znaczeniowych, rozciągających się od fizycznych odległości po mentalne oceany. Ustawiający się zawsze w jakiejś przestrzeni człowiek jest jednocześnie sam podmiotem uprzestrzennionym, wielowarstwowym, heterogenicznym. Nasz umysł pracuje w sposób czasem dla nas nieoczekiwany: wytwarza przywidzenia, zaskakuje przebłyskami świadomości czy skojarzeniami wyprodukowanymi gdzieś z tyłu głowy, błądzi po korytarzach pamięci. Dystans, który raz został zaznaczony i utrwalony, jest przenoszony na zachowania i oceny. Zbudowana odległość może budzić strach, ale też perwersyjnie fascynować.