Natalia Załuska - Wielokrotność rzeczy

Natalia Załuska - Wielokrotność rzeczy
Natalia Załuska - Wielokrotność rzeczy
Natalia Załuska - Wielokrotność rzeczy
Natalia Załuska - Wielokrotność rzeczy
Natalia Załuska - Wielokrotność rzeczy


Wystawa „Wielokrotność rzeczy“ zarówno inauguruje działalność galerii Le Guern w nowym miejscu, jak i prezentuje serię świeżo ukończonych prac Natalii Załuskiej, w których artystka po raz pierwszy na tak szeroką skalę odnosi się do jednego określonego motywu. Ta młoda malarka, reprezentantka sztuki abstrakcyjnej, znana jest przede wszystkim ze swoich monochromatycznych, geometrycznych obrazów. Trójwymiarowe, prawie architektoniczne dzieła Załuska tworzy poprzez układy linii, warstw i dwóch kolorów: bieli lub czerni, w formie i treści pozostawiając je w sferze niedopowiedzenia. W prezentowanych na wystawie pracach artystka nadal ucieka przed narracyjnością i znaczeniem, ale do refleksji strukturalistycznej włącza istniejące wizerunki ogrodów – przedstawione w jednym z najbardziej znanych obrazów-zagadek polskiego symbolizmu z początku XX wieku oraz na fotografiach wykonanych przez artystkę w zapuszczonym parku na Majorce w czasie rezydencji w CCA Andratx w 2014 roku. W Le Guern po raz pierwszy publicznie prezentowane są jej prace stworzone na podstawie własnych zdjęć.

Podobne zabiegi można odnaleźć w nieznanych dotąd pracach Załuskiej, zrobionych w czasie lub zaraz po studiach. Jak wygląda abstrakcja, artystka sprawdzała w kompozycjach dawnego malarstwa, m.in. wykonując serię szkiców interpretujących „Tratwę meduzy“ Théodore’a Géricaulta. Wykonała także serię fotografii słynnej fabryki czekoladek w Wiedniu, z których powstały rysunki i kolaże. W każdym z tych działań można zauważyć rodzaj apodyktyczności twórczej. To artystka decyduje, które elementy i linie są najważniejsze w dziele innego twórcy, co znajdzie się w formie geometrycznej w jej obrazie.

Tytuł wystawy „Wielokrotność rzeczy“ nawiązuje do zainteresowania Załuskiej powtarzalnością rzeczy i zjawisk. Dodawanie, odejmowanie i rozszarpywanie kolejnych warstw swoich prac, tworzenie kolaży z fragmentów kartonów pozostałych po poprzednich dziełach, maniakalne fotografowanie tego samego motywu jak w przypadku ogrodu na Majorce czy ciągła repetycja i kontynuacja pewnych schematów – zderzone są tutaj z neutralną i wyciszającą bielą lub czernią, na których od czasu do czasu pojawia się inny kolor.

Twórczość Załuskiej można umiejscowić na drodze kontynuacji dorobku XX-wiecznej awangardy. Pionier tego kierunku w sztuce, Henryk Stażewski, w latach 70. stworzył cykl plansz „Geometryczna analiza obrazów Georga de la Toura“, w których zbadał najważniejsze przebiegi ekspresyjno-emocjonalne barokowych kompozycji realistycznych. Zarówno u Stażewskiego, jak i Załuskiej, wyjęcie realizmu z obrazu i ukazanie samej struktury geometrycznej tworzy mocniejsze w odbiorze dzieło niż jego realistyczne przedstawienie.

Agnieszka Sural