Zuza Ziółkowska/Hercberg - Zmienna niewiadoma

Zuza Ziółkowska/Hercberg - Zmienna niewiadoma
Zuza Ziółkowska/Hercberg - Zmienna niewiadoma
Zuza Ziółkowska/Hercberg - Zmienna niewiadoma
Zuza Ziółkowska/Hercberg - Zmienna niewiadoma
Zuza Ziółkowska/Hercberg - Zmienna niewiadoma


Wystawa indywidualna Zuzy Ziółkowskiej/Hercberg w Galerii Le Guern prezentuje najnowsze obrazy artystki i prace na papierze, wypracowane w oparciu o autorską metodę z użyciem wielu technik malarskich, charakteryzujące się organicznością form, bogatą fakturą i intensywną kolorystyką. Tytuł wystawy odwołuje się do pojęcia „niewiadomej” zaczerpniętego z dziedziny matematyki – określenia wielkości poszukiwanej, której wartość jest uzależniona od wielu mierzalnych czynników, dającej się poznać doświadczalnie, lub dzięki obliczeniom matematycznym. W wypadku zmiennych niewiadomych mamy do czynienia z zależnością od czasu. Niewiadome (szukane) występują tu wyłącznie w danych przedziałach czasowych.

Punktem wyjścia dla abstrakcyjnych kompozycji Ziółkowskiej/Hercberg są zawsze impulsy z prywatnej codzienności, polityki, historii czy systemów filozoficzno-religijnych, w tym m. in. kabały. Pozornie enigmatyczne prace, w których dominuje biomorficzna forma, sprawiające wrażenie oderwania od rzeczywistości, są w niej głęboko zakorzenione. Malarskie DNA prac artystki kryje w sobie przesłanie związane z działaniem i życiem człowieka w danym miejscu i czasie.

Rozszerzanie statusu świadomości i poszukiwanie prawdy wpisane jest w prace prezentowane w ramach „Zmiennej niewiadomej”. Przemiana nieznanego w poznane, próby otwarcia na nowe sensy i rozpoznawanie znaczeń budowanych z okruchów informacji, tożsamości indywidulanych jednostek czy społeczeństw jest procesem płynnym, możliwym do zaistnienia w danych, m.in. czasowych okolicznościach. Te z kolei uzależnione są od innych czynników sprzyjających przekraczaniu granic niewiadomej, prowadzących do kolejnych poszukiwań zasobów prawd oraz ewaluacji tego co znane.

Zuza Ziółkowska/Hercberg jest malarką oraz autorką instalacji i działań performatywnych. Artystkę interesuje temat pamięci i cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i przynależnością do miejsca. Jest doktorantką na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. L. Tarasewicza i dr hab. P. Susida oraz Pracowni Sztuki w Domenie Publicznej prof. K. Wodiczko. W ostatnich latach uczestniczyła m.in. w wystawach takich jak Biennale Bielska Jesień w Bielsku Białej (2015); Czech-Polish Stars, Kubik Gallery, Litomysl, Czechy (2015); Porządek z chaosu, Galeria Le Guern (2015); Colors for the planet, główna siedziba UNESCO, Paryż (2015); Proposed period of time, Corridor Gallery, Użhorod, Ukraina (2014); Closer to Gaza, Kuhlhaus Berlin, (2014); Postęp i higiena, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (2014).

Kurator wystawy: Michał Jachuła

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend