Zuzanna Hertzberg - Za wolnosc Wasza i Nasza - perfomans wizualny

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 22, Warszawa

´╗┐