Irmina Staś - Powtórzenia

Galeria Bielska BWA, Bielko-Biała