FRIEZE ART FAIR NEW YORK 2016

Artysci: Jiri David, C.T. Jasper, Robert Maciejuk, Tadeusz Rolke
Przy wsparciu Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku i Instytutu Adama Mickiewicza


´╗┐