Aleksander Ryszka - Lepsze Strony Życia

Aleksander Ryszka - Lepsze Strony Życia
Aleksander Ryszka - Lepsze Strony Życia
Aleksander Ryszka - Lepsze Strony Życia
Aleksander Ryszka - Lepsze Strony Życia

Wystawa obejmuje prace dyplomowe Aleksandra Ryszki, który kończy studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Jarosława Modzelewskiego. Cykl Lepsze strony życia jest wynikiem konfrontacji z kulturą, społecznymi stereotypami, jak również bardziej osobistymi doświadczeniami i lękami. Artysta daje wyraz odczuciom kryzysu kultury i braku radykalnych (a zarazem wiarygodnych) postaw artystycznych.

Przykładem twórcy, który odbudowuje wiarę w istnienie autorytetów jest dla autora wystawy Derek Jarman. Malując jego portret, składa hołd takim właśnie osobowościom. Próbuje uchwycić prawdę o życiu w pęknięciach fasad, za którymi ludzie usiłują ją ukryć, nierzadko sami przed sobą, bądź też w „odbarwieniach” opakowań, w których coraz częściej się zamykają (willa z basenem).

W prezentowanym cyklu sześciu małych obrazów artysta stawia pytanie o to, czy jesteśmy w stanie odkryć prawdę o życiu i, czy malarstwo jest w stanie ją przekazać. Kwestie samego malarstwa porusza w przewrotnym obrazie The Triumph of Painting, w którym w ironiczny sposób powraca do malarstwa, w którym podtrzymuje się wiarę w kolor i jego emocjonalne oddziaływanie. Zestawienia poszczególnych obrazów tworzą dialog między nimi, podsuwając pytania o ulotność idei, o wartość słów, ale również o możliwości malarstwa jako medium mającego być nośnikiem owych idei.

Przy współpracy Fundacji „Moc Sztuki”

Kurator: Marta Czyż