Igor Omulecki – Gym Society

Igor Omulecki – Gym Society
Igor Omulecki – Gym Society
Igor Omulecki – Gym Society

Igor Omulecki (fotografia, wideo)
Piotr Pawlak (gitara, sampler)
Michał Gos (perkusja, sampler)

Multimedialną instalację Gym Society można określić jako muzyczno-wizualny eksperyment trzech artystów: Igora Omuleckiego (wideo, fotografia), Piotra Pawlaka (gitara, Sammler) i Michała Gosa (perkusja, Sammler). Części muzyczna i wizualna projektu powstały oddzielnie, niezależnie od siebie. Podczas procesu postprodukcji do stworzonego przez Omuleckiego filmu wideo została dołączona muzyka skomponowana przez Pawlaka i Gosa. Pracując nad kompozycjami, artyści skupili się na własnym warsztacie pracy. Wideo Gym Society to ciąg abstrakcyjnych "ruchomych obrazów" i form odnajdywanych przez artystę w otoczeniu ludzi i w świecie przyrody. Istotą eksperymentu było sprawdzenie, czy intuicyjnie tworzone obrazy wejdą w interakcję z muzyką, a z drugiej strony – w jaki sposób obraz wypełni przestrzeń dźwiękową. Inauguracja projektu była muzyczno-wizualnym performansem – odtwarzany z projektora film wideo został skonfrontowany z muzyką graną na żywo w galerii.