Porządek z chaosu

Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu
Porządek z chaosu

Alicja Gaskon, Jarosław Fliciński, Anna Korpyta, Kamil Kukla, Igor Omulecki, Darek Pala, Dorota Podlaska, Olga Wolniak, Włodzimierz J. Zakrzewski, Zuzanna Hertzberg

W trakcie wernisażu odbędzie się Performance żywieniowy Doroty Podlaskiej

Wystawa obejmuje najnowsze abstrakcje artystów związanych z galerią Le Guern i twórców gościnnie zaproszonych do pokazu, w tym obrazy na płótnie, prace na papierze i fotografie. W tych – na pierwszy rzut oka różniących się od siebie – pracach Gaskon, Flicińskiego, Korpyty, Kukli, Omuleckiego, Pali, Podlaskiej, Wolniak, Zakrzewskiego i Hertzberg można odnaleźć napięcie pomiędzy chaosem a harmonią, bezładem a kontrolą, formą a antyformą.

Twórcy – reprezentujący różne pokolenia, odrębne myślenie i wywodzący się z odmiennych tradycji artystycznych – zgłębiają w swoich pracach wyobrażenia o kształtowaniu się systemu pozornie nieuporządkowanych form i kolorów, które jednak układają się w przemyślaną kompozycję. W tym sensie ich abstrakcje można rozpatrywać w kategoriach kosmogonicznych, ponieważ pokazują genezę formy bez określonego kształtu, zbudowanej z nieuporządkowanej materii i energii.

Wspólną cechą prac charakteryzujących się odmienną morfologią i poetyką jest aspekt budowy obrazu podporządkowanego warsztatowi i decyzjom artysty oraz trudno definiowalny moment konstruowania formy w oparciu o wyobraźnię twórczą.

Michał Jachuła